Odyssey

The journey of a pappus. Dit was een derdejaarsopdracht voor de animatie-opleidining aan de Willem de Kooning Academie waarbij ik beeld moest maken bij muziek van een muziekstudent van Codarts. Gemaakt met Illustrator en After Effects.